اسلام پرسش و پاسخ فدية رمضان

رمضان تنها ماه قمری است که نامش در قرآن آمده است. Aug 27, 2009 · 1- معناي لغوي و شرعي صوم (روزه)چيست؟ روزه در لغت امساک و خودداري از خوردن يا حرف زدن و غيره است و در شرع عبارت از اين است که فرد مکلف مسلمان مميز نيت کند که در تمام روز از همه آنچه که روزه را باطل مي کندامساک و خوداري نمايد و

2022-12-01
    اربع غرف ب 16000
  1. اصول و تعبير خواب